Q:

ma apni haq maher ki zameen apni zindgi main kisi aik batay ko day sakti hai aur ka ma ki wafat ka bad koi aur bata ya baty claim kar sakti hai.

Sunday, November 29th, 2020 by javaidmalik0300

Answers