Question :

agar 3 lakh rupay hon wo shaarai toor pe 3 bheno aur 2 bhaiyo ko kitna kitna hissa milay ga??

Answer:

  1. each brother ll get = 75000/-

    each sister ll get = 50000/-

Write a comment: